fbpx

Veri Yönetimi ve Veri Analizi

Tez veya makale araştırmanızdaki verileri amaca uygun olarak istatistik analizlerini yapar, görselleştirir ve uygun şekilde kullanılmak üzere rapor halinde teslim ederiz.

Medikal Çeviri

Bilimsel makaleleri/tezleri, ileri seviye İngilizce bilen her alana hâkim çevirmenler tarafından İngilizceye çevrilir, deneyimli akademisyen yazarlar tarafından kontrol edilir.

Yayın Destek Hizmetleri

Makalenizi dergiye göndermeden önce İngilizce dil bilgisi hatalarından arındırarak, dergi hakemleri tarafından anlaşılabilir ve kabul edilebilir düzeye uzman editörlerimiz getirsin.

Doğru Model

Planlamış olduğunuz çalışmanız, uygulanan doğru model ve planlama sayesinde, hipotezinizi daha da güçlendirerek A sınıfı dergilerde kabul edilebilirliğini arttırıyoruz.

Güvenilir

Güvenilirliğin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de güvenilirlik politikası, giderek işimizin ayrılmaz bir parçası olmakta.

Gizlilik

Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi, göndermiş olduğunuz çalışma ile ilgili bilgi ve belgeleri Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara hiç bir şekilde bildirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Hızlı/Zamanında

Endişe etmenize gerek yok. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarınızı zamanında, hizmet anlaşmasında olduğu gibi teslim ediyoruz. Hizmet tamamlandıktan sonra teknik desteğimizle süreci daha sağlıklı şekilde yönetiyoruz.

Nedir?

META Analiz

Meta analizi, belirli bir konuda yapılmış ve birbirinden bağımsız olarak yapılmış deney ve çalışmalardan elde edilen sonuçları bir araya getirmek, sonuçlarını birleştirmek ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir. Bu sonuçlardaki çeşitliliği açıklamak, daha güvenilir ve doğru sonuçlar elde etmek için istatistiksel yöntemlerin kullanılması sürecidir.

Neyi Amaçlar?

META Analiz Amaçları

Meta analizinde, araştırılan konu hakkındaki istatistiksel anlamlılığı arttırmak ve çalışmaların alt örneklerinde de aynı gücü sağlamak, sonuçlar arasında herhangi bir tutarsızlık varsa bunu belirlerken nedenleriyle birlikte araştırmak, etki büyüklüğünün ölçümünü ve parametre tahminlerini güven aralıklarıyla birlikte belirlemek istenmektedir.

İleri Ekonometrik Analizler

İleri Ekonometrik Analizlerde, finansal veriler kullanılarak, mikro ve makro düzeyde karar vericiler için durum değerlendirmesinin yapılması, arzu edilen ekonomik hedeflere ulaşabilecek ilişkileri modellemek ve yorumlamayı içermektedir. Literatüre yeni girmiş, henüz hazır bir paket programın yapamadığı analizleri GAUSS yardımıyla kodlarını yazarak yapıyoruz.

Biyoistatistik Danışmanlık

Çalışma protokolüne ve veri toplama formuna göre çalışmanın amacı da göz önünde bulundurularak deneyimli biyoistatistik, istatistik ve tıbbi yazarlar tarafından istatistik analiz planı yazılıp, destekleyici grafik ve tablolar hazırlanarak, istatistik analiz planına uygun olarak raporlanması konusunda destek sağlamaktayız.

Tıbbi Makale Editörlüğü

Derginin dil, anlatım ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir.Kullanılan dilin temiz, akıcı ve anlaşılır olması sağlanır. Başlıklar, özetler ve makale içeriği anlam bütünlüğünü bozmaksızın edit edilir.

İstatistik Editörlüğü

Veri analizlerinde doğru ve sağlıklı sonuç elde etmek için çalışmalarınızın istatistiklerini önsel olarak dergi hakemlerinden önce biz değerlendirelim. Sıkıcı bir hal alan makale revizelerinden kurtulun.

Dergi Önerisi

Makalenizin konusuna yönelik anahtar kelimeler çıkarılarak uluslararası ve/veya ulusal SCI, SCI-exp dergiler araştırılarak en uygun dergiler Impact Factor’lerine göre sıralanarak belirli kuralları ile birlikte tablo halinde hazırlanır ve rapor edilir.

Faydalı İstatistik Programları ve İnternet Siteleri