Ortalama ve Ortanca Değerini Hangi Durumlarda Kullanmalıyım?

ortanca ortalama

Ortanca mı? Ortalama mı?

Bilimsel çalışma için elde edilmiş veri seti içerisinde yer alan sayısal değişkenler normal dağılım göstermiyorsa, bu verilerin özetlenmesinde ortalama yerine ortanca değer (medyan), standart sapma yerine de değişim aralığı (minimum-maksimum) veya çeyreklikler arası genişlik (interquartile range) veya 25. ve 75. yüzdelik değerlerin verilmesi daha uygun olacaktır. Özellikle skor (derece-sıra) tipindeki (VAS, Beck Depresyon Envanteri, APGAR skoru vb.) ölçüm araçları ile çalışılırken, verinin özetlenmesi sırasında ortanca değer kullanılması verileri daha iyi temsil etmesi bakımından tercih edilmelidir (1,2,3). Aşağıdaki tabloda örnek olarak tanımlayıcı değerler sunulmuştur.

 • Variables
 • VAS (median [min-max])
 • LDL (mg/dL) (mean ± SD)
 • Overall (n=120)
 • 5 [2- 8]
 • 131.8 ± 38.8
 • Group I (n=130)
 • 5 [3- 6]
 • 129.6 ± 38.2
 • Group II (n=100)
 • 7 [2- 8]
 • 135 ± 39.5

Kaynaklar

 1. Lang, T. (1994). Guidelines for Reporting Statistics in Biomedical Research. Elston RC and Johnson WD. Essentials of Biostatistics (2nd edition), Philadelphia, FA Davis Comp.
 2. Taşdelen, B., & KANIK, E. A. (2009). Sağlık araştırmalarında biyoistatistiksel yöntemlerin doğru kullanımı ve sunumu. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi2(1), 1-13.
 3. Lang, T. A., & Altman, D. G. (2015). Basic statistical reporting for articles published in biomedical journals: the “Statistical Analyses and Methods in the Published Literature” or the SAMPL Guidelines. Int J Nurs Stud52(1), 5-9.