• biyoistatistik

Biyoistatistik

Biyoistatistik konusunda deneyimli tıbbi editörler olarak, çalışma amacınızı dikkate alarak çalışma protokolüne ve veri toplama formuna uygun istatistik analiz planınızı hazırlamaktayız. Analiz sonuçlarının raporlanması sürecinde, destekleyici grafikler ve tablolar yardımıyla size profesyonel destek sağlıyoruz.

Uzmanlık tezinizin veya araştırma makalenizin bir parçası olan tıbbi istatistik analizlere ihtiyaç duyduğunuzda, Model İstatistik CRO ve Klinik Araştırma Merkezi olarak size profesyonel anlamda yardımcı olmaktayız. Bilimsel yayın konusunda deneyimli editörlerimiz, projelerinize katkı sağlayarak verilerinizi hızlı bir şekilde bilgiye dönüştürmektedir. Deneyimli editörlerimiz, sizlerle aynı dili konuşarak, çalışmanızın her aşamasında yanınızda olup, analizlerinizi en doğru ve etkili şekilde gerçekleştirmenize destek olur.

Veri toplama sürecinden analiz sonuçlarının raporlanmasına kadar olan tüm aşamalarda, tıbbi istatistik analiz planınızı titizlikle hazırlar ve elde edilen bulguları şık grafikler ve tablolarla sunarız. Bu sayede, çalışmalarınızın bilimsel değerini artırarak, alandaki katkılarınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı oluruz. Model İstatistik CRO ve Klinik Araştırma Merkezi olarak, araştırma sürecinizin her aşamasında profesyonel ve güvenilir hizmet sunmaktayız.

Bilimsel çalışmalarınızın kalitesini yükseltmek için buradayız. Sizlere en iyi hizmeti sunarak, araştırma süreçlerinizi daha verimli hale getiriyoruz.

Tecrübeli biyoistatistik editörlerimiz, hipotezlerinize yönelik olarak veri tipinizi ve dağılımını dikkate alarak doğru istatistiksel testleri seçer. Seçtikleri uygun istatistik analiz programlarını kullanarak analizlerinizi gerçekleştirir ve elde edilen bulguları çalışmanıza entegre edilecek şekilde tablolar halinde sunar. Analiz sonuçlarını şık grafikler ve tablolarla destekleyerek, verilerinizi daha anlaşılır ve etkileyici hale getirirler. Tüm bu tablo ve grafikler makalenize entegre edilecek şekilde yorumlanır.

Merkezimizin teslim ettiği Türkçe veya İngilizce rapor dosyaları ve grafikler, tezinizin veya araştırma makalenizin bulgular kısmına doğrudan entegre edilebilir düzeyde olmaktadır.

Biyoistatistik uzmanına sadece araştırmanın sonunda değil, en başında, planlama aşamasında başvurulması gerektiğini vurgulamak önemlidir. Bu yaklaşım, araştırma sürecinizin daha verimli ve başarılı olmasını sağlayacaktır. Biyoistatistik planlaması ve analizi, çalışmanın temel taşlarından biridir ve doğru bir başlangıç, doğru sonuçlar elde etmenize yardımcı olmaktadır. Bu prensip, 1930’larda Bradford Hill tarafından ortaya konulmuş ve günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Bu sayede, araştırmalarınızın bilimsel geçerliliği ve etkisi en üst düzeye çıkacaktır.

Araştırmanın bilimsel özellik kazanması için planlama, yürütüm ve değerlendirme aşamalarında araştırmacılara profesyonel anlamda yön veriyoruz. Tıp doktorlarına nasıl destek verdiğimizi maddeler halinde sıralayacak olursak:

 • Elde edilen verilerin kontrol edilmesi ve gerekliyse yazarla iletişime geçilerek düzenlenmesi,
 • Araştırmadaki hipotezlere bağlı olarak kullanılacak istatistik yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Elde edilen verilerin, araştırmanın amacı doğrultusunda uygun JASP, Jamovi, R gibi programlar yardımıyla belirlenen test yöntemleriyle analiz edilmesi,
 • Analiz sonuçlarının (bulguların) bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde raporlanması,
 • Tablo ve grafiklerin bilimsel çerçevede isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olarak yorumlanması,
 • Araştırma bulgularının, karşılaştırılması gereken ve aynı konuda yapılan diğer araştırmaların bulguları ve yöntemleri hakkında incelemeler yapılması, yani literatür taraması,
 • Araştırmacıların veri analizlerinde doğru ve sağlıklı sonuç elde etmeleri için çalışmalarına ait istatistiklerinin önsel olarak dergi hakemlerinden önce Model İstatistik CRO ve Klinik Araştırma Merkezi editörleri ile değerlendirilmesi ve önerilerin sunulması,
 • Veri seti (Excel, CSV veya SPSS dosyası),
 • Veri toplama formu (Örn: Anket Formu, Hasta Bilgi Formu),
 • Veri toplama formunda yer alan kısaltmaların açıklamaları,
 • Çalışma protokolü ve etik kurul başvuru formu,
 • Hipotezler (karşılaştırılması gereken parametreler),
 • Talebe göre varsa özel olarak istenilen tablo şablonları,
 • Raporlama dili,
 • Varsa literatürdeki benzer çalışmalar,
 • İstatistik analiz sonuçlarının, MS Office Word yardımıyla bulguların klinik bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde sunulup, yorumlanıp rapor halinde araştırmacıya gönderilmesi,
 • Grafiklerin, makale veya uzmanlık tezine uygun formatta oluşturulup teslim edilmesi (tercihen en az 300 DPI ve .tiff formatında),
 • Gerekliyse program çıktılarının sağlanması,

Tıbbi İstatistik Danışmanlık Süreci

Doğru biyoistatistiksel test seçimi, yalnızca çalışma tasarımınıza değil, aynı zamanda verilerinizin özelliklerine ve güvenilir kılavuzlara da bağlıdır. Model İstatistik CRO ve Klinik Araştırma Merkezi bünyesindeki biyoistatistik editörleri, seçilen veya seçilecek istatistiksel testlerin varsayımlarınızı karşılamadığı durumlarda size olası çözüm yolları sunmaktadır. Çalışma tasarımınız ve hipotezlerinize uygun test seçimi sürecinde sizlere profesyonel destek sağlarlar.

Ayrıca, literatüre yeni girmiş ve mevcut paket programların henüz yapamadığı tıbbi istatistik analiz yöntemlerini, “R (programlama dili)” yardımıyla kodlarını yazarak gerçekleştirebiliriz. Bu sayede, özel analiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak esnek ve yenilikçi çözümler sunarız. Elde etmiş olduğunuz verileri ve diğer bilgileri merkezimize göndererek, ücretsiz ön değerlendirme hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Ön değerlendirme sonrasında, teslim süresi, fiyat ve hizmet şartları gibi bilgileri içeren teklif mektubunu size özel indirimlerle hazırlayıp gönderebiliriz.

Bu süreçte amacımız, size en doğru ve güvenilir biyoistatistiksel analiz desteğini sunarak, çalışmalarınızın bilimsel değerini artırmaktır. Bilimsel yayın konusunda deneyimli tıp doktoru editörlerimiz , çalışma tasarımınızdan veri analizi sürecine kadar her aşamada yanınızda olup, en iyi sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır.

biyoistatistik