• biyoistatistik

Biyoistatistik

Biyoistatistik konusunda uzman tıbbi yazarlar tarafından, çalışma amacı göz önünde bulundurularak çalışma protokolüne ve veri toplama formuna uygun istatistik analiz planınızı hazırlamakta ve destekleyici grafik ve tablolar yardımıyla analiz sonuçlarının raporlanması konusunda sizlere profesyonel anlamda destek sağlamaktayız. Uzmanlık tezinizin veya araştırma makalenizin bir parçası olan tıbbi istatistik analizlere ihtiyaç duyduğunuzda Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi size bu konularda yardımcı olacaktır. Bilimsel yayın konusunda deneyimli editörlerimiz, sizlerle aynı dili konuşarak projelerinize katkı sağlamakla birlikte, hızlı bir şekilde verilerinizi bilgiye dönüştürmekteyiz.

Tecrübeli biyoistatistik editörlerimiz, verilerinizi analiz etmek üzere, hipotezlerinize yönelik olarak doğru istatistiksel testleri veri tipi ve dağılımına uygun şekilde seçip, uygun paket programları kullanarak gerçekleştirdikleri istatistiksel analizler ile elde ettikleri bulgularınızı çalışmanıza entegre edilecek şekilde şık grafik ve tablolarla sonuçlandıracaktır. Merkezimizin teslim ettiği Türkçe/İngilizce rapor dosyası ve grafikleri teziniz veya araştırma makalenizin bulgular kısmına direkt olarak entegre edebileceksiniz. Biyoistatistik uzmanına araştırmanın sonunda değil, en başında, planlama aşamasında başvurulmalıdır (Bradford Hill, 1930).

Araştırmanın bilimsel özellik kazanması için planlama, yürütüm ve değerlendirme aşamalarında araştırmacılara profesyonel anlamda yön veriyoruz. Maddeler halinde sıralayacak olursak, sağlık bilimlerinde araştırmalar yapan akademisyenlere nasıl destek veriyoruz?

 1. Elde edilen verilerin kontrol edilmesi ve gerekliyse yazarla iletişime geçilerek düzenlenmesi,
 2. Araştırmadaki hipotezlere bağlı olarak kullanılacak istatistik yöntemlerinin belirlenmesi,
 3. Elde edilen verilerin araştırmanın amacı doğrultusunda uygun istatistik paket programı yardımıyla belirlenen test yöntemleriyle analiz edilmesi,
 4. Analiz sonuçlarının (bulgular) bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde raporlanması,
  • Tablo ve grafiklerin bilimsel çerçevede isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olarak yorumlanması,
 5. Araştırma bulguları ile karşılaştırılması gereken ve aynı konuda yapılan diğer araştırmaların bulguları ve yöntemleri hakkında incelemeler yapılması, kısaca literatür taraması,
 6. Araştırmacıların veri analizlerinde doğru ve sağlıklı sonuç elde etmeleri için çalışmalarına ait istatistiklerini önsel olarak dergi hakemlerinden önce Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri ile değerlendirilmesi ve önerilerin sunulması,
 7. Dergi hakemlerinden gelen eleştiriler doğrultusunda istatistik revizyonunun yapılması gibi konularda profesyonel anlamda destek vermeye devam etmekteyiz.
 • Veri seti (Excel, CSV veya SPSS dosyası),
 • Veri toplama formu (Örn: Anket Formu, Hasta Bilgi Formu),
 • Veri toplama formunda yer alan kısaltmaların açıklamaları,
 • Çalışma protokolü ve etik kurul başvuru formu,
 • Hipotezler (karşılaştırılması gereken parametreler),
 • Talebe göre varsa özel olarak istenilen tablo şablonları,
 • Raporlama dili,
 • Varsa literatürdeki benzer çalışmalar,
 • İstatistik analiz sonuçlarının MS Office Word yardımıyla bulguların klinik bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde sunulup, yorumlanıp rapor halinde araştırmacıya gönderilmesi,
 • Grafiklerin makale veya uzmanlık tezine uygun formatta oluşturulup teslim edilmesi (tercihen en az 300 DPI ve .tiff formatında)
 • Gerekliyse program çıktıları,

Tıbbi İstatistik Danışmanlık Süreci

Doğru biyoistatistiksel test seçimi sadece çalışma tasarımınıza değil, verilerinizin özelliklerine ve asıl önemlisi doğru yön gösteren kılavuza da bağlıdır. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi bünyesindeki biyoistatistik editörleri, seçilen/seçilecek istatistiksel testlerin varsayımlarınızı karşılamaması durumunda size olası çözüm yolları sunar. Çalışma tasarımınız ve hipotezlerinize bağlı olarak uygun test seçim sürecinde sizlere yardımcı olur.

Aynı zamanda literatüre yeni girmiş, henüz hazır bir paket programın yapamadığı tıbbi istatistik analiz yöntemlerini “R (programlama dili)” yardımıyla kodlarını yazarak yapar. Elde etmiş olduğunuz veriler ve diğer bilgileri merkezimize göndererek, ücretsiz ön değerlendirme sonrası teslim süresi, fiyat ve hizmet şartları gibi bilgileri içeren teklif mektubunu size özel indirimli olarak hazırlayıp gönderebiliriz.

biyoistatistik