• biyoistatistik

Biyoistatistik

Biyoistatistik konusunda uzman tıbbi yazarlar tarafından, çalışma amacı göz önünde bulundurularak çalışma protokolüne ve veri toplama formuna uygun istatistik analiz planınızı hazırlamakta ve destekleyici grafik ve tablolar yardımıyla analiz sonuçlarının raporlanması konusunda sizlere destek sağlamaktayız. Uzmanlık tezinizin veya araştırma makalenizin bir parçası olan tıbbi istatistik analizlere ihtiyaç duyduğunuzda Model İstatistik Merkezi size yardımcı olacaktır.

Tecrübeli biyoistatistik editörlerimiz, verilerinizi analiz etmek üzere, hipotezlerinize yönelik olarak doğru istatistiksel testleri veri tipi ve dağılımına uygun şekilde seçip, uygun paket programları kullanarak gerçekleştirdikleri istatistiksel analizler ile elde ettikleri bulgularınızı çalışmanıza entegre edilecek şekilde şık grafik ve tablolarla sonuçlandıracaktır. Biyoistatistik uzmanına araştırmanın sonunda değil, en başında, planlama aşamasında başvurulmalıdır (Bradford Hill, 1930).

Araştırmanın bilimsel özellik kazanması için planlama, yürütüm ve değerlendirme aşamalarında araştırmacılara yön veriyoruz.

 1. Araştırmadaki hipotezlere bağlı olarak istatistik yöntemlerinin belirlenmesi
 2. Elde edilen verilerin araştırmanın amacı doğrultusunda uygun istatistik paket programı yardımıyla verilerin belirlenen test yöntemleriyle analiz edilmesi,
 3. Analiz sonuçlarının (bulgular) bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde raporlanması,
  • Tablo ve grafiklerin bilimsel çerçevede isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olarak yorumlanması,
 4. Araştırma bulguları ile karşılaştırılması gereken ve aynı konuda yapılan diğer araştırmaların bulguları ve yöntemleri hakkında incelemeler yapılması, kısaca literatür taraması.
 5. Araştırmacıların veri analizlerinde doğru ve sağlıklı sonuç elde etmeleri için çalışmalarına ait istatistiklerini önsel olarak dergi hakemlerinden önce Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri ile değerlendiriyoruz.
 6. Dergi hakemlerinden gelen eleştiriler doğrultusunda istatistik revizyonunun yapılması konusunda destek veriyoruz.
 • Veri seti (Excel, CSV veya SPSS dosyası)
 • Veri toplama formu (Örn: Anket Formu)
 • Veri toplama formunda yer alan kısaltmaların açıklamaları
 • Çalışma protokolü ve etik kurul başvuru formu
 • Hipotezler (karşılaştırılması gereken parametreler)
 • Talebe göre varsa özel olarak istenilen tablo şablonu
 • Raporlama dili
 • Varsa benzer çalışmalar
 • İstatistik analiz sonuçlarının MS Office Word yardımıyla bulguların bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde sunulup, yorumlanıp rapor halinde araştırmacıya gönderilmesi
 • Grafiklerin makaleye uygun formatta oluşturulup teslim edilmesi (tercihen en az 300 DPI ve .tiff formatında)
 • Program çıktıları

Tıbbi İstatistik Danışmanlık Süreci

Doğru istatistiksel test seçimi sadece çalışma tasarımınıza değil, verilerinizin özelliklerine ve asıl önemlisi doğru yön gösteren kılavuza da bağlıdır. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi bünyesindeki biyoistatistik editörleri, seçilen/seçilecek istatistiksel testlerin varsayımlarınızı karşılamaması durumunda size olası çözüm yolları sunar. Çalışma tasarımınız ve hipotezlerinize bağlı olarak uygun test seçim sürecinde sizlere yardımcı olur.

Aynı zamanda literatüre yeni girmiş, henüz hazır bir paket programın yapamadığı tıbbi istatistik analiz yöntemlerini “R (programlama dili)” yardımıyla kodlarını yazarak yapar.

biyoistatistik