• biyoistatistik

Biyoistatistik

Biyoistatistik konusunda uzman tıbbi yazarlar tarafından, çalışma amacı göz önünde bulundurularak çalışma protokolüne ve veri toplama formuna uygun istatistik analiz planınızı hazırlamakta ve destekleyici grafik ve tablolar yardımıyla analiz sonuçlarının raporlanması konusunda sizlere destek sağlamaktayız. Uzmanlık tezinizin veya araştırma makalenizin bir parçası olan tıbbi istatistik analizlere ihtiyaç duyduğunuzda Model İstatistik Merkezi size yardımcı olacaktır.

Tecrübeli istatistik editörlerimiz, verilerinizi analiz etmek üzere doğru istatistiksel testleri seçip, uygun paket programları kullanarak gerçekleştirdikleri istatistiksel analizler ile elde ettikleri bulgularınızı uygun grafik ve tablolarla sonuçlandıracaktır. Biyoistatistik uzmanına araştırmanın sonunda değil, en başında, planlama aşamasında başvurulmalıdır. Bradford Hill, 1930

Araştırmanın bilimsel özellik kazanması için planlama, yürütüm ve değerlendirme aşamalarında araştırmacılara yön veriyoruz.

 1. Araştırmadaki hipotezlere bağlı olarak istatistik yöntemlerinin belirlenmesi
 2. Elde edilen verilerin araştırmanın amacı doğrultusunda uygun istatistik paket programı yardımıyla verilerin belirlenen test yöntemleriyle analiz edilmesi,
 3. Analiz sonuçlarının (bulgular) bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde raporlanması,
  • Tablo ve grafiklerin bilimsel çerçevede isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olarak yorumlanması,
 4. Araştırma bulguları ile karşılaştırılması gereken ve aynı konuda yapılan diğer araştırmaların bulguları ve yöntemleri hakkında incelemeler yapılması, kısaca literatür taraması.
 5. Araştırmacıların veri analizlerinde doğru ve sağlıklı sonuç elde etmeleri için çalışmalarına ait istatistiklerini önsel olarak dergi hakemlerinden önce Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri ile değerlendiriyoruz.
 6. Dergi hakemlerinden gelen eleştiriler doğrultusunda istatistik revizyonunun yapılması konusunda destek veriyoruz.
 • Veri seti (Excel veya SPSS dosyası.)
 • Veri toplama formu (Örn: Anket Formu)
 • Veri toplama formunda yer alan kısaltmaların açıklamaları
 • Çalışma protokolü ve etik kurul formu
 • Hipotezler (karşılaştırılması gereken parametreler)
 • Talebe göre varsa özel olarak istenilen tablo şablonu
 • Raporlama dili
 • Varsa benzer çalışmalar
 • İstatistik analiz sonuçlarının MS Office Word yardımıyla bulguların bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde sunulup, yorumlanıp rapor halinde araştırmacıya gönderilmesi
 • Grafiklerin makaleye uygun formatta oluşturulup teslim edilmesi (tercihen 300 dpi ve .tiff formatında)
 • Program çıktıları

Biyoistatistik Danışmanlık Süreci

Doğru istatistiksel test seçimi sadece çalışma tasarımınıza değil, verilerinizin özelliklerine ve asıl önemlisi doğru yön gösteren kılavuza da bağlıdır. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi bünyesindeki medikal istatistik editörleri, seçilen/seçilecek istatistiksel testlerin varsayımlarınızı karşılamaması durumunda size olası çözüm yolları sunar. Çalışma tasarımınız ve hipotezlerinize bağlı olarak uygun test seçim sürecinde sizlere yardımcı oluyoruz.

Aynı zamanda literatüre yeni girmiş, henüz hazır bir paket programın yapamadığı biyoistatistik analiz yöntemlerini “R (programlama dili)” yardımıyla kodlarını yazarak yapıyoruz.

biyoistatistik