Dergi Kurallarına Göre Düzenleme

Dergi kurallarına göre düzenleme hayli zaman alan bir durumdur. Bir dergiye gönderilen makalenin konu olarak dergi kapsamında olduğu belirlendikten sonra tıbbi editörler makaleyi dergi yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirirler. Bu nedenle, dergi yazım kurallarının göz ardı edilmesi yazının reddedilmesine yol açabilir. Bu konuda tamamı bilimsel yayın konusunda deneyimli Tıp Doktorları editörlerimizden destek alarak zaman kaybından kurtulabilirsiniz.

Yazının gönderileceği dergi seçildikten sonra yazım kurallarına bakılmaması durumunda beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir ve yazının baştan düzenlenmesi gerebilir. Dergilerin yazım kuralları birbirine benzer olsa da özellikle kaynak yazımında ortaya çıkan küçük farklar yazarın işini güçleştirmektedir. Bu sorunlarla karşı karşıya kalmamak için; bilimsel yayın konusunda tecrübeli Tıp Doktoru editörlerimizden dergi kurallarına göre düzenleme hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Her akademik derginin kendi yazım kuralları vardır. Gönderilecek derginin kurallarına göre makalenin eksiksiz ve tam şekilde hazırlanması kabul olasılığını arttıracak ve siz araştırmacılara zaman kazandıracaktır. Bu bağlamda, makalenizi göndereceğiniz derginin yazım kurallarına göre biçimlendirmenize yardımcı olur, teknik editör masasından dönmemesini ve hakemlere iletilmesini temin ederiz. Bu amaçla, makale taslağınızı yazım kurallarına göre biçimlendirir ve göndermelerin istenen biçimde (APA, MLA, vs.) yazılmasını sağlarız. Tabloları derginin istediği şekilde düzenler, gerekirse figürleri 300 DPI ve TIFF formatında düzenleyebiliriz. Derginin tabiatına uygun şekilde kapak mektubunu detaylı şekilde yazıyoruz.

  • Makalenin son hali
  • Tablolar, figürler
  • Makalenin gönderilmesi hedeflenen dergi adı ve internet adresi

Dergi kurallarına göre düzenleme konusunda da tecrübeli olan editörlerimiz, makalenizi derginin yazım kurallarına uygunluk açısından inceleyecek, gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra bir kapak mektubu da hazırlayarak size teslim edecektir.

  • Ana metnin son dergi kurallarına göre düzenlenmiş hali
  • Tablolar dosyası
  • Figürler
  • Cover letter
  • Title Page

NOT: Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi proje koordinatörü, makaleniz size teslim edilmeden önce, makalenin dergi kuralları için uygun olup olmadığını kontrol eder ve kontrol edilen son metin tarafınıza teslim eder.

Kaynakların Düzenlenmesi

Son yıllarda özellikle uzun yazılarda kaynakları doğru ve düzenli kaydetmek, dergi formatına uydurabilmek ve sıralamanın değiştiği durumda otomatik olarak düzeltmeyi sağlamak için çeşitli yazılımlar geliştirilmiştir. Mendeley ve Endnote bunlar arasında en iyi bilinen ve kullanılanlardır. Bu programlar Microsof Word gibi yazı editörleri ile bütünleşik çalışırlar. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri, kaynakların uygunluğunu denetleme, kaynak formatlarını düzenleme konusunda destek vermektedir.

veri girişi