Editing (Makalenin Dil Açısından Revizyonu)

Editing (makalenin dil açısından revizyonu), ingilizce olarak yazdığınız çalışma veya makale, tıbbi yazarlarımız/tıp danışmanlarımız tarafından dil açısından kontrol edilmesi hizmetidir. Makale yazımında anlaşılır bir dil kullanmak önemlidir. Her ne kadar makale hazırlanması için yayınlanmış bazı kurallar olsa da tam olarak ne anlatmak istediğini makalede yeterince açıklayabilmek için yazarın yeterli gramer bilgisine de sahip olması gereklidir (1).

Bilimsel çalışmalarınızın İngilizce makale yazımı ile yoğun bir şekilde aynı konuda çalışmak bazı detayların gözden kaçmasına neden olabilir. İngilizce makale yazım sırasında en sık karşılaşılan hatalar makaledeki imla ve dil bilgisi hatalarıdır. Sade ve açık olmayan cümleler, desteklenmeyen sonuçlar ya da mantıksal boş­luklar fark edilir ve düzeltilebilir.

Gönderdiğiniz metin tamamı tıp doktoru olan editörler tarafından incelenmekte olup, daktilo, dil bilgisi ve noktalama yanı sıra uygun kelime ve jargon kullanımı açısından da gözden geçirilmektedir. Yapılması önerilen değişiklikler metin içinde işaretlenip düzenlenmektedir.Bunlara ek olarak editör eğer varsa gereksiz laf kalabalığını ve jargonları kaldırır.Bunlarla birlikte Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri eleştirel bir biçimde makalenizi okuyup, metni gözden geçirdikten sonra, metinde anlaşılmaz veya açık olmayan herhangi bir şey varsa giderilmesini sağlayacak olup, dil bilgisi ve noktalama işaretleri açısından bir hata ile karşılaşırlarsa, bu hata/hataları düzelteceklerdir. Proje için atanan editör metni dil yönünden revize ettikten sonra proje koordinatörü tarafından bilimsel sunum ve dil bilgisi açısından kontrol edecektir. Süreçlerimiz tamamen çift kontrollü körleme yöntemi ile ilerlemektedir.

  • İlgili tam metin ve varsa metne yöneltilen editör/hakem eleştirileri.
  • Makale Türkçe yazıldıysa, Türkçe kaynak metin

Bu hizmet sonrasında düzeltilmiş metnin son hali ve ayrıca değişikliklerin işaretli olduğu metin gönderilecektir.

Makalemi Neden Edit Ettirmeliyim?

Çalışmalara hakemlerin verdiği ilk yanıt genellikle “gramer ve kelime hataları nedeniyle metnin dilinin gözden geçirilmesi ve mümkünse ana dili İngilizce olan biri (native speaker) tarafından kontrol edilmesinin sağlanması” şeklindedir. Dergiye göndermeden önce vakit kaybetmemek için bu hizmeti satın alabilirsiniz. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan makalelerin dil yönünden kontrol edilmesi için size profesyonel anlamda yardımcı olacaktır.

Ücretsiz grammer kontrolü yapmak için Grammerly uygulamasını kullanabilirsiniz.

medikal çeviri
    KAYNAKÇA
  1. TOSUN, Z., KARABEKMEZ, F. E., KESKİN, M., DUYMAZ, A., & SAVACI, N. (2006). BİLİMSEL MAKALE NASIL HAZIRLANIR?. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg), 16(3).