Editing (Makalenin Dil Açısından Revizyonu)

Editing (makalenin dil açısından revizyonu), İngilizce olarak yazdığınız makaleniz için, doktora eğitimini Amerika’da prestijli üniversitelerde yaşam bilimleri bölümlerinde (University of California, Harvard University, Duke University, University of Rhode Island gibi) tamamlamış ana dili İngilizce olan akademisyen editörlerimiz tarafından dil açısından kontrol edilmesi hizmetidir. Tıbbi makale yazımında anlaşılır ve akıcı bir dil kullanmak prestijli bir dergide yazının kabul edilmesi için önemlidir. Her ne kadar makale hazırlanması için belirlenmiş bazı kurallar olsa da, tam olarak ne anlatılmak istendiği makalede yeterince açıklayabilmek için yazarın yeterli gramer ve akademik yazım dili konusunda üst düzey bilgiye de sahip olması gereklidir. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi’nin kuruluşundaki temel amaç akademik hayatının bu zorlu ancak bir o kadar da idealist dönemlerinde olan genç ve deneyimsiz araştırmacılara özellikle Editing/Proofreading konularında ışık tutmaktır.

İngilizce, bilim dünyasında en sık kullanılan dil olup, lise ve üniversite eğitimleri esnasında İngilizce öğrenmiş kişiler dahi akademik İngilizce kullanımında yanlışlıklar veya uygun olmayan yazımlar yapabilmektedir. Akademik kariyer sürecinde hedeflenen pozisyona ulaşmak için tırmanılması gereken kariyer basamaklarını büyük ölçüde literatüre kazandırılmış olan, bilimsel değeri yüksek yayınlar oluşturmaktadır. Merkezimize başvuran araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bilimsel metinlere (sözlü sunum/yazılı sunum formatında) İngilizce konusunda yoğun ve ayrıntılı hizmet verilmektedir. Bu hizmetlerin kapsamında, araştırmacılar tarafından hazırlanmış metinlerin; bilimsel sunum kurallarına uygun içeriğin akış ve teknik olarak düzenlenmesi ve yapılandırılması konularında bilgilendirici önerilerin hazırlanarak danışmanlık verilmesi ile birlikte ana dili İngilizce olan doktora eğitimini tamamlamış editörler tarafından editing ve/veya proofreading hizmetleri verilmektedir.

Gönderdiğiniz metin ana dili İngilizce olan tamamı doktora eğitimini yaşam bilimleri alanında tamamlamış olan editörler tarafından incelenmekte olup, daktilo, dil bilgisi ve noktalama yanı sıra uygun kelime ve jargon kullanımı açısından da gözden geçirilmektedir. Yapılması önerilen değişiklikler metin içinde işaretlenip düzenlenmektedir. Bunlara ek olarak editör eğer varsa gereksiz laf kalabalığını ve jargonları kaldırır. Bunlarla birlikte Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri eleştirel bir biçimde makalenizi okuyup, metni gözden geçirdikten sonra, metinde anlaşılmaz veya açık olmayan herhangi bir şey varsa giderilmesini sağlayacak olup, dil bilgisi ve noktalama işaretleri açısından bir hata ile karşılaşırlarsa, bu hata/hataları düzelteceklerdir. Proje için atanan editör metni dil yönünden revize ettikten sonra proje koordinatörü tarafından bilimsel sunum ve dil bilgisi açısından kontrol edecektir. Süreçlerimiz tamamen çift kontrollü körleme yöntemi ile ilerlemektedir.

  • İlgili tam metin ve varsa metne yöneltilen editör/hakem eleştirileri.
  • Makale Türkçe yazıldıysa, Türkçe kaynak metin,

Bu hizmet sonrasında düzeltilmiş metnin son hali ve ayrıca değişikliklerin işaretli olduğu metin (Track Changes) gönderilecektir.

Makalemi Neden Edit Ettirmeliyim?

Çalışmalara hakemlerin verdiği ilk yanıt genellikle “gramer ve kelime hataları nedeniyle metnin dilinin gözden geçirilmesi ve mümkünse ana dili İngilizce olan biri (Native Speaker) tarafından kontrol edilmesinin sağlanması” şeklindedir. Dergiye göndermeden önce vakit kaybetmemek için bu hizmeti satın alabilirsiniz. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan makalelerin dil yönünden kontrol edilmesi için size profesyonel anlamda son derece bütçenize uygun şekilde yardımcı olacaktır.

Ücretsiz dil bilgisi kontrolü yapmak için Grammarly yazılımını kullanabilirsiniz.

editing makalenin dil açısından revizyonu