Hakem Değerlendirmesi – Makale Değerlendirme Formu

Hakem değerlendirmesi ve makale değerlendirme formu hizmetinde Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri çalışmanızın dili yanında bilimsel olarak içeriğini değerlendirmektedirler. Bir yazının reddedilmesi sıklıkla rastlanan bir durumdur. İyi dergilerde yıllık yazı kabul edilme oranları %10’un altına düştüğü görülmektedir. Araştırmacıların yazılarının reddedilme olasılığını azaltmak için dışarıdan öneri ve eleştirel yorumlar almak çok önemlidir. Bilimsel yazılar bir dergiye gönderildiğinde minimum 2-3 ay içerisinde değerlendirilmektedir. Akademik hayat içerisinde 2-3 ay ciddi bir zaman kaybıdır. 2-3 ay beklemek yerine 7 iş gününde makalelerin sorunlu kısımlarını görme konusunda makale değerlendirme hizmeti satın alarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Bilimsel çalışmalarınızın yazımı ardından makale yazımı ile yoğun bir şekilde aynı konuda çalışmak bazı detayların gözden kaçmasına neden olabilir. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri makale değerlendirme formu – hakem değerlendirmesi  ile çalışmanızla ilgili içeriğin geliştirilebileceği kısımları gösterir ve gerekiyorsa daha fazla hangi yönde çalışma yapılabileceği ile ilgili öneriler getirirler. Bunlarla birlikte biyoistatistik editörü tarafından bulgular değerlendirilecek olup, analizler ve raporlama konusunda önerilerde bulunulacaktır. Hakem değerlendirmesi ve makale değerlendirme formu hizmeti yazınızı gözden geçirmenizde size yardımcı olacak ve yazınızın uygun bir dergi tarafından kabul edilme ihtimalini artıracaktır.

Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri metin içerisinde minör/majör sorunlu olduğunu düşündüğü kısımlara açıklamalar ekliyor ve sorunlu noktaları gösterip çözüm önerileri getiren bir rapor hazırlıyor. Bu çözümler içerikte bir takım değişiklikler gerektirdiğinden dolayı bu değişiklikler araştırmacılar tarafından yapılabilir. Bu hizmet içerisinde metinde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.

Yazınızın son hali, göndermek istediğiniz derginin adı ve dergi yönergelerinin yer aldığı internet sayfasının adresi

Makale değerlendirme formu: Bu belge, editörlerin yazınız ile ilgili eleştiri ve önerilerini içeren detaylı bir rapordur.

Kaynakların Düzenlenmesi

Son yıllarda özellikle uzun yazılarda kaynakları doğru ve düzenli kaydetmek, dergi formatına uydurabilmek ve sıralamanın değiştiği durumda otomatik olarak düzeltmeyi sağlamak için çeşitli yazılımlar geliştirilmiştir. Mendeley ve Endnote bunlar arasında en iyi bilinen ve kullanılanlardır. Bu programlar Microsof Word gibi yazı editörleri ile bütünleşik çalışırlar. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri, kaynakların uygunluğunu denetleme, kaynak formatlarını düzenleme konusunda destek vermektedir. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi’nden hakem değerlendirmesi ve makale değerlendirme formu hizmeti alarak, hızlı bir şekilde Pubmed ve benzeri indekslerde yerinizi alın.

hakem değerlendirmesi - makale değerlendirme formu