• makale revizyonu

Makale Revizyonu – Hakem Eleştirilerine Göre Düzenleme

Neden Makale Revizyonu Hizmeti?

Makale revizyonu (hakem eleştirilerine göre düzenleme) profesyonellik, deneyim ve bilgi gerektiren bir süreçtir. Bilimsel bir araştırma, makale haline gelip bilimsel bir dergiye değerlendirilmek üzere yollandığında stresli bir süreç başlamış olur. Dergilerin yazara geri dönüş süresindeki büyük farklılıklar ve dergiden henüz bir dönüş gelmeden aynı makaleyi başka bir dergiye gönderememe sorunu birleşince araştırmacıların stresi artmaktadır. Genç araştırmacıların çoğu (deneyimli bazı araştırmacılar bile) majör revizyonu hakemlerin istediği şekilde yerine getirmekte çok zorlanmaktadırlar.

Makale Revizyon Süreci

Bilimsel bir makalenin bir dergide değerlendirilme süreci uzadıkça, akademik hedefleri olan araştırmacılar için kaybedilen zaman da artmaktadır. Bu süreç içinde istenen bir makale revizyonunun (hakem eleştirilerine göre düzenleme) olumlu değerlendirilememesi durumunda alınan bir ret yanıtı ile makale sıfırdan başlayarak yeni bir dergiye gönderilmek zorunda kalınmakta ve araştırmacılar için kaybedilen zaman telafi edilememektedir. Makalenin hakem eleştirileri sonrasında kabul alma ihtimalini yakalamışken bunu değerlendirememek araştırmacılar için kabul edilemez bir durumdur.

İlk aşamada;

1- Makalenin bilimsel içeriğini hakem/hakemlerin eleştirileri baz alarak revize ediyoruz.
2- Araştırmacıdan ek bilgi gerektiği durumda (özellikle metot kısmı ile ilgili bilgiler) talep edilip makaleye entegre ediyoruz.
3- Makalenin gözden geçirilmiş haline göre hakem eleştirilerine cevap dosyasını hazırlıyoruz.
4- Kapak mektubu yazılması konusunda destek veriyoruz.
5- Hakemlerin tüm eleştirilerine göre düzenleme yapılıp yapılmadığını gösteren bir rapor dosyası hazırlıyoruz.

Yazardan da bu işlemler sonrasında;

1- Makale içerisinde işaretlenen ya da açıklama olarak belirtilen ek bilgilerin yazarlar tarafından sağlanmasını,
2- Hakem eleştirilerine verilen yanıtlarda yapılan düzenlemeyi kontrol etmesi ve geri bildirimde bulunmasını,
3- Son olarak yazılan kapak mektubunu kontrol etmesini istiyoruz.

Bunun ardından;

1- Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri yazar(lar)ın yorumlarına açıklık getirerek, gerekli görülen kısımlarda minör değişiklikler yapıyoruz.
2- Makaleye, kapak mektubuna, hakemlere verilen yanıtlara ve oluşturulan rapora son halini veriyoruz.

Hakem eleştirilerine göre düzenleme (makale revizyonu) için;

  • Dergiye gönderilen makalenin son Word hali
  • Hakem eleştirilerine ait bilgiler
  • Gönderilen derginin ismi ve internet site linki (URL)
  • Teslim edilmesi istenen tarih

Revizyon sonrasında;

  • Dergiye tekrar gönderilmeye hazır, gözden geçirilmiş makale
  • Makalenin gözden geçirilmiş haline göre hakem eleştirilerine verilen yanıtların düzenlenmiş hali
  • Yeniden gönderim için hazırlanan kapak mektubu
  • Hakemlerin tüm eleştirilerine ait düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını gösteren ve büyük, küçük tüm sorunları gösteren raporun son hali

Hizmet Sürecindeki Rolümüz

Hizmet Sürecinde Neler Yapıyoruz?

Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi, dergi tarafından minör ve/veya majör revizyonlar istenmesi durumunda araştırmacılara hakem eleştirilerine göre düzenleme (makale revziyonu) konusunda tecrübeli tıp doktoru editörler tarafından, gerekli verileri ve bilgileri araştırmacılardan alarak istenen makale revizyonunu yerine getirmekte ve dergiye tekrar sunulacak profesyonellikte ve doğrulukta hazırlamaktadır. Bu süreçte makale revizyonu (hakem eleştirilerine göre düzenleme) ilk editör tarafından tamamlandıktan sonra, çalışma konusuyla ilgili ve tecrübeli ikinci bir editör tarafından kontroller yapılıp, sonrasında araştırmacılardan çalışma ve hakem eleştirileri ile ilgili ek öneriler alınarak makale revizyonu tamamlanmaktadır.

Bu hizmet dışında Dergi Seçim Raporu konusunda da destek alabilirsiniz.

How to Review Revised Manuscripts?

makale revizyonu