Merkezimize Hoşgeldiniz

Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi’nin temel hedefi, Türkiye genelindeki araştırmacıları istatistiksel olarak bilinçlendirerek onlarda istatistiksel farkındalık yaratmak ve bu araştırmacıların yoğun uğraşlar sonucu elde ettikleri verilerin bilimsel değer kazanmasına katkıda bulunmaktır.

İyi planlanmamış, diğer bir ifadeyle bilimsel bir değer taşımayan bir araştırmada en gelişmiş istatistik yöntemlerinin uygulanması dahi bir çözüm getirememektedir. Son zamanlarda, herhangi bir istatistik uzmanına danışmadan planladıkları çalışmalarını bilimsel dergilere gönderen ve bu yüzden de eleştirilere maruz kalan birçok araştırmacı, araştırma ekibinin içerisinde bir istatistik uzmanının da bulunması gerekliliğini ancak bu eleştirilerden sonra anlamaktadırlar. Bilimsel araştırmaların nihai ürünü olan bilimsel makalelerin yayınlanma süreci, araştırma planlamasından makalenin basılmasına kadar devam eden ve bazı temel detayları olan bir süreçtir. Kariyerinin başlangıcında olan birçok araştırmacı ise bilimsel araştırmaların kurgulanarak düzenlenmesi ve bu araştırmalardan üretilecek makalelerin yayınlanması için gerekli tecrübeden mahrumdurlar.

Merkezimiz, bilimsel araştırmaların planlanmasından başlayarak bu araştırmalar sonucu üretilecek makalelerin değerlendirilmesine kadar geçen süreçte söz konusu araştırmacılara destek vermeyi amaçlamaktadır.

Bilgi Sahibi Olduğumuz Yazılımlar

IBM SPSS
R: The R Project for Statistical Computing
Jamovi - Stats. Open. Now.
Microsoft® Office Tools