Medikal İstatistik

medikal istatistikMedikal istatistik konusunda uzman medikal yazarlar tarafından, çalışma amacı göz önünde bulundurularak çalışma protokolüne ve veri toplama formuna uygun istatistik analiz planınızı hazırlamakta ve destekleyici grafik ve tablolar yardımıyla analiz sonuçlarının raporlanması konusunda sizlere destek sağlamaktayız.

Uzmanlık tezinizin veya araştırma makalenizin bir parçası olan medikal istatistik analizlere ihtiyaç duyduğunuzda Model İstatistik Merkezi size yardımcı olacaktır.

Tecrübeli medikal istatistik editörlerimiz, verilerinizi analiz etmek üzere doğru istatistiksel testleri seçip, uygun paket programları kullanarak gerçekleştirdikleri istatistiksel analizler ile elde ettikleri bulgularınızı uygun grafik ve tablolarla sonuçlandıracaktır.

Biyoistatistik uzmanına araştırmanın sonunda değil, en başında, planlama aşamasında başvurulmalıdır. Bradford Hill, 1930

Medikal istatistik analizlerde veri kontrolü ve veri düzenleme

Veriler analiz edilmeden önce, veri dosyasının analize uygun hale getirilmesi gerekir. Bu basit bir işlem olabilir, ancak yapılacak düzenleme, çalışmanın amacına, veri tipine ve kullanılacak test yöntemine göre değişir.

Medikal istatistik editörlerimiz, analiz öncesi çalışmanın amacına uygun olarak verileri düzenlemekte yardımcı olur ve doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlar.

Doğru istatistiksel test seçimi sadece çalışma tasarımınıza değil, verilerinizin özelliklerine ve asıl önemlisi doğru yön gösteren kılavuza da bağlıdır.

Model İstatistik Merkezi bünyesindeki medikal istatistik editörleri, seçilen/seçilecek istatistiksel testlerin varsayımlarınızı karşılamaması durumunda size olası çözüm yolları sunar.

Çalışma tasarımınız ve hipotezlerinize bağlı olarak uygun test seçim sürecinde sizlere yardımcı oluyoruz. Bu süreç, çalışma tasarımınıza, cevaplamaya çalıştığınız araştırma sorularınıza/hipotezlerinize ve verilerinizin özelliklerine dayalı en uygun istatistiksel testleri seçmenize yardımcı olmayı hedefler.

Aynı zamanda literatüre yeni girmiş, henüz hazır bir paket programın yapamadığı analizleri “R (programlama dili)” yardımıyla kodlarını yazarak yapıyoruz.

Adım adım istatistik analiz;

  1. Verileri kodlama, bilgisayara yükleme, dizgileme ve hatalardan arındırma işlemlerinin düzenlenmesi,
  2. Değerlendirme işlemleri; uygun biyoistatistik yöntemlerinin seçimi ve uygulanması,
  3. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve tanımlanması,
  4. Bulguların bilimsel tablo ve grafiklerle uygun biçimde sunulması,
  5. Bulguların yorumu,
  6. Araştırma bulguları ile karşılaştırılması gereken ve aynı konuda yapılan diğer araştırmaların bulguları ve yöntemleri hakkında incelemeler yapılması (literatür tarama).

Medikal istatistik konusunda destek almak için tıklayınız.