1.Makale revizyonu hizmetini neden kullanayım?

Yazınız bir dergi tarafından reddedildiyse ya da dergi hakemleri tarafından birtakım düzeltmeler yapmanız istendiyse bu hizmeti seçmelisiniz. Bu hizmetten yararlanarak gerekli değişiklikleri yapabilir ve yazınızı tekrar gönderebilirsiniz. Bazı durumlarda makaleniz önceden reddedilmiş olsa bile eleştirilere göre gerekli düzenlemeleri yapmak yazınızı göndereceğiniz bir sonraki dergide yayın kabul şansınızı önemli ölçüde arttıracaktır. Bunun için eleştirilerin tümüne bilimsel ve uygun üslûpla yanıt vermek gerekmektedir.

2.Model İstatistik Merkezi bu hizmet dahilinde neler yapıyor?

Neredeyse tüm makaleler istenilen düzeltmeler yapıldıktan sonra kabul edilmektedir. Hakemler öncelikle gönderilen yazının içeriğinin uygunluğuna dikkat etmektedir. İçeriğin niteliğini arttırmak için yazar tarafından yanıtlanmak üzere bazı sorular sorabilirler. Bu aşamada, bu soruları anlamak, uygun şekilde yanıtlamak ve makaleyi istenen şekilde düzenlemek çok önemlidir. Uzmanlarımız makalenin istenen şekilde düzenlenmesini sağlayacaktır. Bunun için;

  • İstenen bilimsel veriyi elde edecek ve görüşlerinizi yanıt olarak hakeme iletecekler,
  • Dilin doğru şekilde ve uygun üslûpla kullanımını sağlayacaklar,
  • Uygun kapak mektubunu hazırlayacaklar,
  • Yanıtlarınızı derginin web sayfasına yükleyeceklerdir.

3.Model İstatistik Merkezi’ne hangi bilgileri göndermem gerekiyor?

Gönderilen dergi ismi

Dergiden gelen hakem/hakemlerin eleştirileri

Makalenin son hali

4.Hizmet sonrası bana neler verilecek?

Bu hizmet kapsamında yalnızca öneri vermekle sınırlı kalmayıp hakemlerin eleştirileri doğrultusunda bilimsel içerik düzenlemesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması yer alıp makalenizin yayınlanmasına kadar hakemler ile olan yazışmalarınızda destek sağlamaktayız. Bunlarla birlikte hakem eleştirilerine cevap içeren bir metin hazırlanmaktadır.

Dergi Seçim Raporu Hizmeti nedir?

Doğru dergi seçimi, makalenizin yayına kabulü için temel öneme sahiptir. Makalelerin pek çoğu derginin kapsamına ve hedef okur kitlesine uygun olmadığı için henüz hakemlere gönderilmeden reddedilmektedir. Bu hizmet, yayınlanmak üzere makalenizi gönderebileceğiniz en uygun dergiyi seçmenize yardımcı olur.

1.Dergi Seçim Raporu hizmetini neden kullanayım?

Makalenizin yayınlanması için en uygun seçeneği belirleyebilmek için ve doğru kitleye ulaşabilmek için bu hizmeti seçmelisiniz. Ayrıca, makalenizin uygun endekslerde yer almasını da bu hizmetimizden yararlanarak sağlayabilirsiniz.

2.Model İstatistik Merkezi bu hizmet dahilinde neler yapıyor?

Model İstatistik Merkezi editörleri alanında yetkin, kendisi de araştırmacı olan ve yayınları bulunan, saygın dergilerde hakemlik ve editörlük deneyimi bulunan kişilerdir. Uzmanlarımız bu hizmet kapsamında beş dergiden oluşan bir liste hazırlar ve her bir derginin olumlu ve olumsuz yanlarını içeren raporlar hazırlamaktadırlar. Makale listesi, çalışma alanı, yayının aciliyeti, makale türü, hedef derginin türü, erişim özellikleri ve makalenin konu alanındaki önemi gibi faktörler dikkate alınarak hazırlanır. Ayrıntılı raporda ise etki faktörü ve yayın sıklığı gibi dergi ile ilgili faktörler belirtilir. Son olarak makalenin değerlendirilmesi kapsamında makalenin dili, sonuçların önemi, araştırmanın özgünlüğü ve makalenin mevcut haliyle yayına hazır olup olmadığı üzerinde odaklanılmaktadır.

3.Model İstatistik Merkezi ne hangi bilgileri göndermem gerekiyor?

Makalenizi ve yayın gönderim takviminizi göndermeniz gerekmektedir.

4.Hizmet sonrası bana neler verilecek?

Ayrıntılı rapor ile birlikte dergi listesi size sunulacaktır. Listede yer alan dergileri beğenmemeniz durumunda neden uzmanımızla hemfikir olmadığınızı ve görüşlerinizi bize bildirmeniz durumunda hizmeti tekrar size sağlamaktayız.

Bir dergiye gönderilen makalenin konu olarak dergi kapsamında olduğu belirlendikten sonra teknik editörler makaleyi dergi yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirirler. Bu nedenle, dergi yazım kurallarının göz ardı edilmesi yazının reddedilmesine yol açabilir.

1.Bu hizmeti neden kullanayım?

Yazının gönderileceği dergi seçildikten sonra yazım kurallarına bakılmaması durumunda beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir ve yazının baştan düzenlenmesi gerekebilir. Dergilerin yazım kuralları birbirine benzer olsa da özellikle kaynak yazımında ortaya çıkan küçük farklar yazarın işini güçleştirmektedir. Bu sorunlarla karşı karşıya kalmamak için bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

2.Model İstatistik Merkezi bu hizmet dahilinde neler yapıyor?

Her akademik derginin kendi yazım kuralları vardır. Bu bağlamda, makalenizi göndereceğiniz derginin yazım kurallarına göre biçimlendirmenize yardımcı olur, teknik editör masasından dönmemesini ve hakemlere iletilmesini temin ederiz. Bu amaçla, makale taslağınızı yazım kurallarına göre biçimlendirir ve göndermelerin istenen biçimde (APA, MLA, vs.) yazılmasını sağlarız.

3.Model İstatistik Merkezi ne hangi bilgileri göndermem gerekiyor?

Yazının gönderileceği dergi adı ve makalenizin son şeklini merkezimize göndermeniz bu hizmeti almanız için yeterli olacaktır.

4.Hizmet sonrası bana neler verilecek?

Tecrübeli editörlerimiz, makalenizi derginin yazım kurallarına uygunluk açısından inceleyecek, gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra bir kapak mektubu da hazırlayarak size teslim edecektir.