Paraphrasing

Paraphrasing, alıntı yapılacak bu cümlelerin yeniden yazılmasına denir. Bilimsel yazılarda başkasına ait fikir ve cümleleri referans vermeden kullanmak etik ihlale neden olmaktadır. Referans verilse bile başka eserlerde (kitap, makale) geçen kelimeleri aynen kopyalamak da etik ihlaldir. Rewrite hizmeti alarak benzerlik oranının artmasından kurtulabilirsiniz. Bilindiği üzere olgu sunumları ve araştırma makaleleri en çok değerlendirmeye alınan ve bununla birlikte etik ihlallerle de en çok karşılaşılan yazı türleridir. Bilimsel evrene katkıda bulunurken, makalede hata yapmamalı ve yanlış anlamalara yol açılmamalıdır. Bununla birlikte alıntı yapılacak cümlelere de referans verilmesi gerekmektedir. Referans alınacak makalelerdeki cümleler direkt olarak “kopyala-yapıştır” yapılarak alınması yerine, rewrite yapılması gerekmektedir.

Plagiarism başkalarına ait olan araştırma verilerinin bir kısmını veya tümünü, bir makalenin tamamını veya makale içerisindeki bölümleri haber vermeden, izin almadan ve kaynak göstermeden kendisininmiş gibi kullanmaktır (1). Rewrite işlemi yapılırken, özenle ve dikkatle seçilmiş kelimeler olmasına dikkat edilmelidir. Yeni oluşturulacak cümleler arasında birlik, bütünlük ve birbirini destekleyici bir ilişki bulunması, paraphrasing işlemi sırasında önem teşkil etmektedir. Paraphrasing işlemi hem tıbbi terminoloji hem de İngilizceye hakim kişiler tarafından yapılmalıdır. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi bünyesindeki editörlerin tamamı ileri düzeyde İngilizce bilen tıp doktorlarından oluşmaktadır.

  • Rewrite hizmeti ile metniniz orijinal anlam ve bütünlüğü bozulmadan; farklı kelime, tümce ve cümleler kullanılarak yeniden yazılmaktadır.
  • Synonym (eş anlam), kelime değerleri ve dilsel alan gibi anlam bilim kurallarına uyularak yazılması gerektiği için ileri düzey İngilizce yeterliliğine sahip tıbbi editörlerimiz tarafından yapılmaktadır.
  • Bunlarla birlikte araştırmacıların yeniden yazılmasını istediği cümleler uygun referans cümleleri haline getirilmektedir.
  • Alıntı yaptığınız ya da yapmak istediğiniz cümleleri işaretleyerek word belgesi içinde gönderiniz.
  • Varsa intihal raporu

Alıntı yapılan cümleler yeniden düzenlenecek ve düzeltme yapılan metin araştırmacıya word dosyası halinde gönderilecektir. Paraphrasing hizmeti ile birlikte benzerlik oranı bilimsel dergilerin istediği oran seviyesine getirilecektir.

Paraphrasing (Rewrite) Hizmetinin Önemi

Dergi editörleri makalelerde bu gibi ihlallerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmektedirler. Günümüzde bu kontroller Itehnticate ya da Turnitin gibi yazılımlarla yapıldığı için kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu kontrollerde belirli bir yüzdenin üstünde benzerlik tespit edilirse makale başka hiçbir işleme tabi tutulmadan reddedilmektedir. Bu gibi kontrolleri yapmayan dergiler olsa da, akademik yaşamınızın ileriki dönemlerinde alıntı yaparken etik kurallara uymadığınız tespit edilirse (akademik ünvanların iptaline varan) oldukça ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Paraphrasing (rewrite) konusunda Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörlerinden destek alabilirsiniz.

KAYNAKÇA

  1. Evcik, D. (2009). Bilimsel yayınlar ve etik. Archives of Rheumatology, 24(4), 170-171.
paraphrasing