Patolojik Çalışmalar

 • Histopatolojik değerlendirme gereken deneysel çalışmalarda histopatolojik yöntemin (rutin H&E, özel boyalar, immünohistokimya) seçilmesi
 • Patoloji raporları kullanılarak yapılacak klinikopatolojik karşılaştırma çalışmalarında patoloji raporlarından elde edilecek değişkenlerin belirlenmesi
 • Etik kurul ve proje metinlerinin hazırlanmasında histopatoloji ile ilgili kısmın düzenlenmesi

Hayvan deneyleri yapılarak elde edilen birçok akademik çalışmada patolojik bulguların yer alması şüphesiz çalışmanın kalitesini arttırmaktadır. Deney modelinde oluşturulan hasarın veya beklenen yararın değerlendirilmesinde dokuların in vivo elde edilmesi ve mikroskop altında incelenmesi gerekir. Histopatolojik analizler çoğu kez bu bilgileri verirken hücresel düzeyde meydana gelen değişikliklerin protein ekspresyonlarının seviyelerini ortaya konulmasıyla çalışmanın değeri daha da artmaktadır. Bunun için immunhistokimyasal (IHC) ve immunofloresan (IF) tekniklerin kullanılması da son derece önemlidir.

Sadece histopatolojik analiz değil IHC ve IF teknikleri kullanarak protein/antijen ekspresyon analizi de yapmaktayız. IHC veya IF testleri ile çalışmanızı desteklemek istiyorsanız, çalışmak istediğiniz model hastalıkta, kullandığınız deney hayvanının türünü ve göstermek istediğiniz proteini/antijeni bize söylemeniz, tarafımızca çalışmanın protokol oluşturulup, projelerinize ve çalışmalarınıza dâhil edebilirsiniz. Tüm sonuçlar Türkçe ve İngilizce olarak Materyal ve Metot, Bulgular, Tablo (skorlamalar), Grafik (IHC veya IF ekspresyonlarını gösteren), Resimler (plate şeklinde veya tek tek) ve Resim açıklamaları şeklinde tarafınıza gönderilecektir. Üstelik çalışmanın bitirilip raporun yazılması sadece 2-4 hafta içinde olacaktır. (Tüm antikor, kit vs. tamamlandıktan sonra).

Patolojik araştırmaya ilişkin proforma talebinde bulunmak için tıklayınız.

Hizmetlerimiz

 • Projelerinize metot yazımından sonuç raporuna kadar tüm patoloji bölümünü yapıyoruz.
 • En son literatür bilgisine göre histopatolojik ve IHCskorlama ve analizlerinizi yapıyoruz.
 • Çalışmanız için en uygun antikor ve metotları öneriyoruz.
 • Tüm patolojik bulguları istatistiksel analizler ile sonuçlandırıyoruz.

Avantajlarımız

 • Projenizde yer alan patoloji alanı için ekstra vakit harcamayın.
 • Bütçenizi oluştururken kendi alanınızda yoğunlaşın.
 • Düşük hizmet bedellerimiz, projenizin %15 ‘ini geçmez.
 • Kendi sarf ve ekipmanlarınıza yoğunlaşın.
 • Bırakın işinizi biz yapalım siz yönetin.

patoloji