Poster Sunumu Hazırlama

Poster sunumu, bir araştırmanın sonuçlarını görsel ve sözel öğelerini ön planda tutarak sunan akademik iletişimin en etkin olduğu bilimsel faaliyetlerdir.İyi bir poster sunumu hazırlamak için ilk basamak hedef kongre ve dinleyici kitlesinin tespit edilmesidir. Kongre veya bilimsel toplantıların nerede ise vazgeçilmez bölümlerinden olan poster sunumları, ilk defa 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir Biyofizik/Biyokimya toplantısında kullanılmıştır (1).

Poster sunumları bir araştırma yazısının özeti olmamakla beraber yapısal olarak başlık, yazar isimleri, özet, giriş veya amaç, materyal ve metod, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür ve kaynaklar bölümlerinden oluşur. Basılı bir posterin dizaynında metin kısmı posterin %20’sini, görsel öğeler %40’ını ve beyaz alanlar %40’ını oluşturmalıdır. Poster sunumunun metin hazırlıkları bittikten sonra basım öncesi kontrol edilmelidir. Model İstatistik Merkezi editörlerinden poster hazırlama konusunda destek alıp hızlıca çözüme ulaşabilirsiniz.

 • Bildiri özeti gönderilmesinden kongreye kadar geçen sürede çalışmanıza yeni vakalar eklenmiş olabilir. Bu durumda analizlerinizi güncelleyebiliriz.
 • Resimlerin birleştirilmesini, basıma uygun çözünürlük ve boyutta hazırlanmasını sağlayabiliriz.
 • Posterin genel hatlarını düzenleyip, gönderilen içerikleri ekleyerek basıma hazır hale getirebiliriz.
 • Posteri basılabilecek halde uygun boyutta pdf formatına dönüştürebiliriz.
 • Yazar isim ve afiliasyonları
 • Kurum logosu
 • Kongre logosu
 • Bildiri numarası
 • Bildiri özeti
 • İçeriğe eklenmesi istenen metin
 • Resimler (Orijinal resimlerin gönderilmesi gerekmektedir. Format olarak .tiff tercih edilmelidir.)
 • Tablolar
 • Posterin boyut ve şekliyle ilgili kongre düzenleme kurulunun gönderdiği bilgiler
 • Varsa kurum ya da kongrenin önerdiği şablonlar
 • Poster yazım dili
 • Analizler güncellenecekse veriler ve daha önce yapılan istatistik işlemlerinin çıktıları (output dökümanları)

Posterin bir kısmının hazırlanmasından, tümüyle düzenlenip basıma hazır hale getirilmesine kadar değişen hizmetler alabilirsiniz. Detaylar için lütfen iletişime geçin.

Poster Sunumu Hazırlama

Poster sunumları akademik hayata atılan ilk adımdır. Akademik performans değerlendirmelerinde puanı düşük olduğu için genelde pek önemsenmese de, aslında üzerinde iyi çalışıldığı zaman çalışmanın makaleye dönüştürülmesini oldukça kolaylaştırır. Bunlar içinde; tablo ve resimlerin önceden hazırlanmış olması ve kongre öncesinde ve kongre süresinde posterle ilgili eleştirilerin not edilerek tartışma kısmının düzenlenmesini sayabiliriz. Posterler araştırmacılar tarafından genellikle powerpoint ile hazırlanmaya çalışılmaktadır. Powerpoint sunum amaçlı olduğundan varsayılan özellikleri basılacak materyaller için uygun değildir. Resim ve tabloların kalitelerinin kaybolmaması için özel ayarlar yapılmalı, ve gerektiğinde -photoshop gibi- grafik işlem programları kullanılmalıdır.

İyi bir poster sunumu için 10 kuralı okumak için tıklayınız.

poster sunumu hazırlama