Tezin Makaleye Dönüştürülmesi

Tezin makaleye dönüştürülmesi hizmeti kapsamında Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi editörleri Tıpta Uzmanlık Tezlerini güncel literatür ışığında, bilimsel sunuma uygun olarak İngilizce/Türkçe olarak makaleye dönüştürme hizmeti vermektedir. Bu hizmet çerçevesinde öncelikle tıpta uzmanlık tezlerinin içeriğinin hangi dergi için uygun olduğunu belirlenmektedir.

Tıpta Uzmanlık tezlerinin yayınlanması daha geniş bir kitle tarafından kabul görmesi ve doçentlik şartları için son derece önemlidir.

Araştırmacılar, tıpta uzmanlık tezi kabul edildikten sonra ya da proje raporlarını sunduktan sonra önce derin bir nefes alır, ardından çalışmalarını yayınlama kaygısı taşırlar.

Bu hizmet çerçevesinde bilimsel yayın konusunda deneyimli Tıp Doktoru editörlerimiz tıpta uzmanlık tezlerinin içeriğinin hangi dergi için uygun olduğunu belirlemektedirler. Belirlenen derginin kurallarına göre makale güncel literatür ışığında hazırlanacak ve kaynaklar dergiye gönderilecek şekilde Endnote/Mendeley programları ile düzenlenecektir.

Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi, tezin makaleye dönüştürülmesinden önce, deneyimli Tıp Doktoru editörlerimiz çalışmanızın içeriğinin hangi dergi için uygun olduğunu belirlemektedir. Belirlenen derginin kurallarına göre makalenin hazırlanması kabul olasılığını arttıracak ve size zaman kazandıracaktır. Ardından IMRAD akronimine uygun olarak makale düzenlenmektedir. Güncel literatür ışığında yazılmış makalenin son hali tarafınıza sunulacaktır. Onayınız ardından makalenin gönderilecek dergi kurallarına uygunluğu ve içeriği proje koordinatörü tarafından kontrol edilip, teslim edilecektir.Yazınızın dergiye gönderilmesi için kapak mektubu hazırlanacaktır. Talep etmeniz durumunda dergi editörü ile yazışmalar Tıp Doktoru editörlerimiz tarafından yürütülebilir.

 •  Tıpta Uzmanlık Teziniz ya da proje sonuç raporunuz
 • Makalenin gönderilmesi hedeflenen dergi ve internet adresi
 • Makale yazım dili
 • IMRAD formatında hazırlanan makalenin son düzenlenmiş hali
 • Title Page
 • Cover Letter
 • Tablolar
 • Figürler

Fiyat Belirleme Ölçütlerimiz

Tezin makaleye dönüştürülmesi için fiyat belirleme ölçütleri;

 • Tıpta Uzmanlık Tezinin yayımlanma yılı
 • Tıpta Uzmanlık Tezinin yayımlandıktan sonra geçen sürede çalışmaya yeni vakalar eklenmesi halinde analizlerin güncellenip güncellenmeyeceği
 • Gönderilecek derginin yazım kuralları ve ulusal/uluslararası bir dergi olup olmadığı
 • Yazım dili, resim/tablo/şekil düzenlemeler
 • Teslim süresi (Acil veya normal süre)

Bu hizmet dışında dergiye gönderim konusunda da destek alabilirsiniz.

veri girişi