Tıbbi Makale Yazımı

Tıbbi Makale Yazımı (Tıbbi Yazım)

Tıbbi Makale Yazımı (Tıbbi Yazım) hizmeti veren Model İstatistik ve Yayın Merkezi, tamamı deneyimli tıp doktorlarından oluşan uzman ekibi ile yaşam bilimleri ve sağlık bilimleri alanında çeviri ve editörlük hizmeti ile birlikte tıbbi makale yazım hizmeti de sunmaktadır. Günümüzde pek çok dergi ilk değerlendirmeden sonra makalelerin redakte edilmiş olması koşulunu öne sürer. Tıp doktoru editörlerimiz makalenizi dil bilgisi, İngilizce kullanım şekli, terimlerin kullanımı, format ve kaynakların tutarlılığı açısından değerlendirir. Normal düzenlemenin yanı sıra ileri düzenleme olarak adlandırılabilecek olan içerik öneri ve düzenlemesi de tıp doktoru ekibimizce yapılmaktadır. Bu hizmet kapsamında makaleniz dil ve retoriğin yanı sıra mantık ve içerik açısından da gözden geçirilir. Bu şekilde makale hakem değerlendirmesinden önce ilgili uzmanın ön hakem değerlendirmesinden geçmektedir. Uygun formata göre düzenlenen makale dergiye gönderime hazır şekle getirilmektedir.

Planlama

Tıbbi makale yazımı süreçlerinde öncelikli aşama araştırma konusunun belirlenmesidir. Bu noktada literatür taraması yapılır, hipotez belirlenir, konunun ilgi çekici ve olanaklar dahilinde çalışılabilir olmasına özen gösterilir. Konunun özgün olması son derece önemlidir. Bu özgünlük kabaca “who cares?, so

tıbbi makale yazımıwhat? (Eee yani? kimin umurunda?)” sorularına cevap verip veremediğine göre test edilebilir. Literatürde yapılmış çalışmaların birebir tekrarı olan “me too (ben de ben de)” çalışmaları genellikle kabul şansı olmayan, emek ve para kaybına neden olan çalışmalardır.

Araştırma konusunun belirlenmesinden sonraki adım, araştırmanın niteliğinin saptanmasıdır. Kapsamlı literatür taramasının ardından hem çalışma yöntemi belirlenir hem de yararlanılacak kaynaklara erişim sağlanır. (Erişim sağlayamadığınız makaleler için sosyal medya grubumuzdan talep etmek için tıklayınız.)

Güç analizi yapılmadan ve istatistiksel yöntemler belirlenmeden toplanan verilerden elde edilen sonuçlar genelde sağlıklı değildir. Bu durumda araştırmacılar bir p değeri bulma peşinde koşar ve sonuç çıkartmaya çalışırlar. Bu şekilde yapılan çalışmaları deneyimli hakem ve editörler fark eder ve genelde istenen majör revizyonlar neredeyse çalışmanın tekrar yapılmasını önerir niteliktedir.

Bu nedenlerden dolayı tıbbi makale yazımı planlama aşamasından itibaren gerekli danışmanlık hizmetlerinin alınması gerekmektedir.

Tıbbi Makale Yazımı

Tıbbi Makale Yazımı

Tıbbi makale özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan basılmış rapor olup bilimsel konularda iletişimin temelidir. Tıbbi makale yazımının tüm dünyada kabul gören ortak bir yazı tarzı mevcuttur ve her yazardan bu tarza uyması beklenir. Bu format IMRAD formatı olarak kısaltılmaktadır. Temel başlıklar genelde aynı olmakla birlikte yazının türüne göre (olgu sunumu, araştırma makalesi, derleme, teknik not) format ve başlıklar değişiklik göstermektedir. Ayrıca her derginin kendine has şekil ve kaynak (referans) kuralları vardır. Bu kurallara uymayan çalışmalar ne kadar kaliteli olursa olsun, editör ön değerlendirmesinde reddedilmektedir. Tablo ve şekillerin uygunluğu da önemli şekil kurallarındandır.

Giriş (Introduction)

Giriş (Introduction):

Makalenin giriş kısmında çalışmanın temel konusu, uygun referanslar kullanılarak kısaca özetlenmelidir. Makalenin okurları (okuyacak editör, hakem ve yayınlandıktan sonra diğer araştırmacılar) konuya hâkim olan kişilerden oluştuğundan bu kısımda okuyucuyu sıkmayacak kısalıkta ancak makalenin araştırma sorusunu açıklayacak detayda olmalıdır.

Materyal ve Metodlar (Materials and Methods)

Materyal ve Metodlar (Materials and Methods):

Materyal ve metodlar kısmı bilimsel çalışmaların vazgeçilmezi olan “çalışmaların tekrarlanabilir olması” özelliğinin ortaya konduğu kısımdır.

Bu kısımda tıp doktorlarından oluşan editörlerimiz ilgili branşlarda materyal ve metod kısmını gözden geçirirken, istatistik editörlerimiz yapılan veri analizinin düzgün bir şekilde anlatılmasını sağlamaktadır. “XXX paket programı kullanılarak analizler yapıldı” şeklinde sık kullanılan cümle tek başına hiçbir şey ifade etmemektedir.

Bu kısımda uygun literatür bilgileri kullanılabilir ve uygun yöntemlere atıf yapılabilir.

Results (Sonuçlar)

Results (Sonuçlar):

Sonuç kısmı, girişte öne sürülen hipotezin lehinde ve aleyhinde olan, uygun analiz yöntemleri ile elde edilen analizlerin yer aldığı kısımdır. Bu kısımda araştırmacı kendi sonuçlarını sunar. Bu kısımda literatürdeki verilerle yapılan karşılaştırmalar dışında literatür verileri yer almaz.

En sık yapılan hatalar arasında literatürle uyumlu olmayan sonuçların ya da “istatistiksel olarak anlamlı” bulunmayan sonuçların göz ardı edilmesi ya da gizlenmesidir.

Discussion (Tartışma)

Discussion (Tartışma):

Tartışma, elde edilen sonuçların öne sürülen hipotezle uygunluğunun yorumlandığı kısımdır. Hipotezin ve elde edilen verilerin lehinde ve aleyhinde olan uygun literatür bilgileri ile çalışmanın neye katkı sağladığı açıkça ortaya konmalıdır. Bu kısım “who cares, so what” sorularının açıkça cevaplandığı yerdir.

Kaynaklar

Kaynaklar

Literatür taramasında güncel yayınlar tercih edilmeli, daha eski yayınlar değişen teknolojik seçenekleri göstermekte kullanılmalıdır.

Uygun kaynak ve atıf kullanımı hem tartışmayı güçlü bir şekilde yapmak hem de intihali önlemek için en çok dikkat edilmesi gereken kısımdır.

Hemen her dergi atıfların farklı şekilde yazılmasını istemektedir. Bu konuda en çok yardımcı olacak yöntem bibliyografi programları (EndNote, Mendeley gibi) kullanmaktır. Bu programlar genelde iyi sonuçlar vermekle birlikte, sürüm uyumsuzlukları nedeniyle hatalar ortaya çıkmaktadır.

Editörlerimiz uygun kaynak bulma, kaynakların uygunluğunu denetleme, kaynak formatlarını düzenleme konusunda destek vermektedir.

Başlık

Başlık:

Makale yazımında başlık seçimi son derece önemlidir. Başlık kısa ve ilginç olmalı, makalenin konusunu ve elde edilen sonuçları çarpıcı bir şekilde yansıtmalıdır.

Abstract (Özet)

Abstract (Özet):

Makaleden daha çok okunduğu için makalenin okunmasını teşvik edecek şekilde yazılmalıdır. Çalışma konusunun tanıtılmasından sonra amaç, yöntem, bulgular, sonuç kısaca aktarılır. Bu kısım, kelime ya da karakter sınırlaması nedeniyle yeniden yazımın (paraphrasing) en çok talep edildiği yerdir.

Kongrelere bildiri gönderilirken de tüm yük abstract’ın güzel, çarpıcı ve akıcı yazılmasındadır.

Editörlerimiz abstract yazımı konusunda destek vermektedir.

Anahtar sözcükler

Anahtar sözcükler:

Makalenin gönderildiği dergi talep ediyorsa anahtar sözcükler de özetin sonuna eklenir. Bu anahtar kelimelerin makaleye uygun, PubMed’de indekslenebilir şekilde ve MeSH terimlerine uygun olarak seçilmesi önemlidir.

Dergi Kurallarına Göre Formatlama

Dergi Kurallarına Göre Formatlama

Her derginin kendine özgü makale kabul formatı mevcuttur. Editöre yazılacak ön yazı, makalenin sayfa sayısı, karakterlerin özellikleri gibi çok sayıda özellik “information to authors” bölümlerinde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Büyük bir emekle hazırlanan makalelerin daha editöryal ofisten dönmesine neden olan bu şekil hataları “okyanusu geçip, derede boğulmak” şeklinde ifade edilebilir.

Tablo

Tablo:

Tablolar ve şekiller editör, hakem ve okuyucuların ilk baktıkları yerlerdir. Sadece tablo ve şekillere göz gezdiren bir kişinin çalışmanın çoğunu anlaması hedeflenmelidir.

Tabloların başlık, satır, sütun sayı ve oranı, kısaltmaları özenle yapılmalıdır.

Şekil ve Grafikler

Şekil ve Grafikler:

Şekil ve grafikler çalışmaların en çarpıcı kısımlarıdır. Sadece çarpıcı bir resim ya da grafik bile çalışmanın kabul edilmesi için yeterlidir.

Şekil ve grafiklerin dergi kurallarına uygun olması, renk, ışık ve kontrast ayarlarının düzgün yapılması çok önemlidir.

Makalenin Okunabilirliği ve Dilin Akıcılığı

Makalenin Okunabilirliği ve Dilin Akıcılığı:

Makalenin kabul edilebilmesinde en önemli etken akıcı ve okunabilir olmasıdır. Belli bir düşünce akışı içinde yazılmamış, hedefi, yöntemi ve sonucu net ortaya konmamış, karışık yazılar editör ve hakemleri yormakta ve genelde olumsuz yanıtlar almaktadır.

Sadece İngilizce’ye doğru çevrilmiş olması bu koşul için yeterli değildir. Her disiplinin kendine has üslubu ve jargonu mevcuttur. Ağdalı, uzun, edilgen cümleler hoş görünse de mesaj vermek ve meramı anlatmak için uygun değillerdir.

İlgili dalın uzmanları tarafından yazılarınız okunabilirlik ve akıcılık açılarından da incelenmektedir.

Uzman ekibimiz tüm bu aşamalarda destek vermekte ve makaleyi dergi tarafından kabule hazır hale getirmekte size yardımcı olmaktadır.

İntihal ve Manipülasyon

İntihal ve Manipülasyon:

Bilimsel hırsızlık ve aldatma yöntemleri maalesef oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak günümüz teknolojisinde resimlerin ve metinlerin benzerliklerinin (Turnitin, image forensics) incelenmesi yanı sıra istatistik analizlerle oynanıp oynanmadığı bile bilgisayar algoritmaları ile oldukça kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Dergiler bu durumu birbirleriyle paylaşmakta ve ilgili araştırmacı ve kurumları kara listelerine almaktadırlar.

Tıbbi makale yazımında atıf kurallarına uymak son derece önemli olup tıp doktorlarından oluşan ekibimiz, intihal kontrolü ile oluşabilecek sakıncalara engel olmaktadır. Birebir kopyalamak ve alıntı yapmak arasında farklara özen gösterilmesi gerekmektedir.

Özgünlük son derece önemli olduğundan her aşamada intihal kontrolü yapılmakta, tıp doktorlarından oluşan ekibimiz makalenin düşünce akışını ve tutarlılığını kontrol etmektedir.