TIBBİ YAZAR/EDİTÖR İŞ İLANI

Türkiye’nin en profesyonel ve en büyük bilimsel yayın destek merkezi olan Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi, Türkiye genelindeki araştırmacıları istatistiksel olarak bilinçlendirerek onlarda istatistik okuryazarlığı konusunda farkındalık yaratmak ve bu araştırmacıların yoğun uğraşlar sonucu elde ettikleri verilerin bilimsel değer kazanmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Kariyerinin başlangıcında olan birçok araştırmacı bilimsel araştırmaların kurgulanarak düzenlenmesi ve bu araştırmalardan üretilecek makalelerin yayınlanması için gerekli tecrübeden mahrumdurlar. Merkezimiz, bilimsel araştırmaların planlanmasından başlayarak bu araştırmalar sonucu üretilecek makalelerin değerlendirilmesine kadar geçen süreçte söz konusu araştırmacılara destek vermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Türkiye’de daha çok araştırmacıya ulaşıp, danışmanlık hizmeti vermek için, farklı klinik branşlarda proje bazlı/freelance Tıbbi Editör/Yazarlar arıyoruz. Akademik özgeçmişiniz ile birlikte aşağıdaki başvuru formu yardımıyla başvuru yapabilirsiniz.

NOT: Şartları sağlamayan adayların başvurularına dönüş yapılmayacaktır. 

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Tıp, Eczacılık veya Biyoloji bölümlerinden mezun, tercihen ilgili üniversitelerin İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun ve tıpta uzmanlık/doktora eğitimini tamamlamış,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen, bilimsel yayın konusunda deneyimli, kendi makalelerini yazmış ve/veya arkadaşlarının makalelerine yazım, çeviri, düzeltme veya paraphrasing konularında destek vermiş, Proof-reading konularında deneyimli,
 • Güncel literatür tarama konusunda bilgi sahibi, taranan literatür sonrasında elde edilen kaynakların sistematik bir şekilde derlendikten sonra proje amacına uygun şekilde bilgiye dönüştürme konusunda deneyimli, literatürdeki güncel/topic konuları okumaya ilgili,
 • Tercihen Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim konularında eğitim almış ve/veya bilgi sahibi,
 • Telekonferans, Skype ve/veya yüzyüzüe iletişim konusunda deneyimli, koordinasyon sağlayabilen ve hızlı çözüm üretebilen,
 • İngilizce ve Türkçe dillerinde, dil bilgisi yazılı anlatım konusunda bilgili ve tecrübeli,
 • Çok iyi derecede MS Office (Word, Excel, Powerpoint ve Outlook) programlarını titiz ve doğru şekilde proje amaçlarına uygun şekilde kullanabilen,
 • Tercihen MS Office programlarında -özellikle Word ve Excel- biçimlendirme ve düzenleme konularında tecrübeli,
 • Tercihen Adobe Acrobat, Adobe InDesign ve Adobe Illustrator/Corel Draw programlarından en az birini proje amaçlarına uygun şekilde kullanabilen,
 • İmla ve yazım kurallarına dikkat eden,
 • İş takip konusunda titiz ve dikkatli olan, ayrıntıya önem veren, disiplinli ve teslim sürelerine dikkat eden,

Proje bazlı (freelance) merkezimizdeki yoğun proje döngüsüne destek verebilecek Tıbbi Yazar/Editör(ler) arıyoruz.

İŞ TANIMI

 • Araştırma protokolü ve istatistik analiz sonuçlarına göre makalenin güncel literatür ışığında ve bilimsel sunuma uygun bir şekilde planlanması,
 • Dergiye gönderilmeden önce makalelerin bilimsel sunum, İngilizce/Türkçe dil bilgisi açısından gözden geçirilmesi ve makale değerlendirme formunun detaylı şekilde hazırlanması,
 • Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe dil çiftinde makale çevirilerinin yapılıp, titiz bir şekilde kontrol edilmesi,
 • Makalelerin içerik, sunum ve dil açısından revizyonu konusunda destek verilmesi,
 • Tercüme edilmiş makalelerin ve/veya diğer yazılı belgelerin dil açısından ve içerik olarak kontrol edilmesi ve araştırmacı talebine göre düzenlenmesi,
 • Bilimsel makalelerin konusuna uygun dergilerin araştırılması ve dergi seçim raporunun optimal düzeyde hazırlanması,
 • Dergi hakemlerinin istekleri doğrultusunda makalenin yazımı ve metodu ile ilgili eleştirilerin değerlendirilmesi ve hakemlerin isteklerine dair eleştirilere ait düzenlemelerin yapılması, yapılan düzenlemeler ile ilgili cevapları içeren kapak yazısının hazırlanması ve son kontrollerin yapılması,
 • Makalelerin gönderilecek dergi kurallarına göre mizanpaj ve referanslar yönünden düzenlenmesi,
 • Belirlenen konuya ilişkin klinikte bakılması gereken parametreler için literatür taramasının yapılması ve konu ile ilgili detaylı rapor oluşturulması,
 • Talebe göre hasta ve hastane profiline uygun şekilde yapılacak araştırmanın tasarlanması,
 • Bilimsel bir çalışmaya ait toplanan verilerin, çalışma amacı ve güncel literatüre uygun şekilde hipotezlerinin netleştirilmesi, araştırmacı ile koordine olunarak tablo şablonlarının oluşturulması ve bulguların Türkçe/İngilizce olarak yazılması,
 • Karmaşık olduğu düşünülen projeler için hizmet planlamasının bilimsel etik çerçevede hazırlanması,
Yükleniyor