Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yapısal eşitlik modellemesi eş zamanlı olarak birçok değişken arasında belirlenen ilişkileri/etkileri analiz etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Günümüz teknolojisi ile gelişen paket programlar analiz yöntemlerinin de tek değişkenliden çok değişkenli analizlere doğru kaymasına neden olmuştur. Artık bilimsel araştırmalarda birden çok değişkenin eş zamanlı olarak incelenmesini sağlayan analiz yöntemleri daha çok kabul görmektedir. Yapısal eşitlik modellemesi içerisinde birçok yöntemi barındıran geniş bir ailedir. Yapısal eşitlik modellemesi kapsamında en yaygın olarak kullanılan yöntemler yol analizi ve doğrulayıcı faktör analizidir. Bunlarda beraber daha güçlü (Robust) teknikler kullanılarak modelleriniz çözümlenmesi uygun olabilir.

Son dönemlerde yapısal modelleme (yol analizi) ile ölçme modelini (doğrulayıcı faktör analizini) birleştiren hybrid modeller de incelenmeye başlanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi (YEM) yaygın metot yanılmalarını kontrol etmek için kullanışlı bir araçtır. Araştırmacılar önerilen ve alternatif modellerin yaygın metot yanılmalarını ortadan kaldırmak için model uyum indekslerini değerlendirebilirler. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi bünyesinde destek veren doktora eğitimini tamamlamış editör kadrosundan destek alarak en güncel YEM tekniklerini kullanarak makalenizi daha da güçlü hale getirebilirsiniz. Bu sayede siz kendi işinize odaklanabilir, profesyonel destek sayesinde çalışmanıza değer katabilirsiniz. Kurduğunuz model ve hipotezlerinizi R veya Mplus üzerinden kod yazarak çözümlemekteyiz.

Yapısal eşitlik modelleme kapsamında verdiğimiz teknik destekler;

 • Yol analizi
 • Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
 • Hybrid model
 • Çok gruplu yapısal eşitlik modelleme (çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi, çok gruplu yol analizi vs.)
 • Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleme
 • Örtük gelişim modelleme (latent growth modeling)
 • Çoklu özellik çoklu yöntem (multi-trait multi method)
 • Verilen destek kapsamında sunulan hizmetler;
 • Veriye en uygun modelin belirlenmesi
 • Veriye ve modele en uygun kestirim yönteminin belirlenerek analizlerin yapılması
 • Uygun çalışma formatında analiz çıktılarının tablolaştırılması ve raporlanması
 • Analiz raporunun yorumlanması
 • Kuramsal ve şematik olarak belirlenen modellerin tamamı,
 • Ölçme araçlarının yönergeleri ve orijinal makaleleri,
 • Çalışmanın primer amacı ve oluşturulan hipotezler,
 • Varsa literatürde yer alan benzer çalışmalar,
 • Raporlama dili,
 • Test edilmiş modelin son hali, tablolar ve yorumlar,
 • Test edilen modellere ilişkin en az 300 DPI ve TIFF formatında hazırlanmış figür(ler),
 • Çalışma için gerekli görülen yerlerde verilen öneriler,
 • Analiz sonuçlarını içeren program çıktıları,

Yapısal Eşitlik Modellemesi Süreci

Bilimsel bir araştırma iyi planlanmamışsa, yani bilimsel bir değer taşımıyorsa, bu araştırmaya en gelişmiş istatistik yöntemlerini bile uygulamak bir çözüm getirmez. Son zamanlarda araştırmacılar, istatistikçiye danışmadan planladıkları (aslında planlayamadıkları) çalışmaları yayımlatmak amacıyla uluslararası bilimsel dergiye gönderip, dergi hakemlerinden gelen eleştiriler sonrasında bir istatistik uzmanının araştırma içerisinde olması gerektiğini anlamaktadırlar. Jamovi medmod modülü ile verilerinizi analiz edebilirsiniz.