Ölçek Geliştirme

Ölçek geliştirme Türkiye’de yapılan  çalışmaların çoğunda sürecin başında yapılan planlama hataları ve çalışma sürecinde yer alan eksiklikler nedeniyle çalışmanın sonunda açığa çıkan ürün yani geliştirilen ölçek, ölçmeyi amaçladığı yapıyı doğru ve yeterli bir şekilde ölçmemekte, maddelerde madde yazımına ilişkin hatalar bulunmakta, o tip ölçme araçlarında bulunmaması gereken maddeler yer almakta, ölçeğin derecelendirilmesi maddelere uygun olmamaktadır.

Ölçek geliştirme çalışması yapmaya karar verildikten sonra Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi bünyesinde çalışan ölçme ve değerlendirme  uzmanlarından sürece ilişkin danışmanlık alınması, temel olarak uyarlama sürecinde izlenmesi gereken adımlara uygun işler yapılmasını, madde yazım sürecinin doğru yönetilmesini, ölçeğin deneme formunun hatasızlığını, bu sayede de niteliği yüksek maddelerle oluşturulan ölçme aracının uygulanmasından elde edilecek puanlarla yapılacak analizlerden elde edilen bulguların niteliğinin artmasını sağlayacaktır.

Çalışmanızın amacı ve yaptığınız taramalar tecrübeli uzmanlar tarafından son derece ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. İlgili çalışmalar yapıldıktan sonra,

  • Ölçek geliştirme sürecinde izlenmesi gereken adımlara ilişkin bilgilendirme yapılıyor.
  • Madde yazım sürecinde yapılması gerekenler belirtiliyor.
  • Hazırlanan ölçme aracının deneme formu oluşturuluyor.
  • Ölçek geliştirmeye ilişkin güncel ve modern analizler yapılıp, raporlanıyor.
  • Çalışmanızın amacı varsa alt amaçlarınızı
  • Yapılan literatür taramasını
  • Çalışma takvimi
  • Geliştirme yapılacak ölçeğin orijinal makalesi

İlk aşamada: Süreç Yönlendirme Raporu: Çalışmanızın doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için, özenle hazırlanmış adım adım yönlendirmeler içerir.

İkinci aşamada: Uzman Görüşü Raporu: Hazırlanan deneme maddelerinin ve derecelendirmenin yapıya ve uyarlanması amaçlanan ölçme aracının orjinaline uygunluğuna ilişkin ayrıntılı bilgiler içerir.

Son aşamada: Ölçek Uyarlama Raporu: Çalışmanızın raporunda yer alabilecek şekilde yapılandırılmış, APA standartlarına uygun olarak hazırlanan çalışma grubu, verilerin analizi, bulgular ve yorum bölümlerini içeren ayrıntılı rapordur.

Ölçek Geliştirme Süreci

Bilimsel bir araştırma iyi planlanmamışsa, yani bilimsel bir değer taşımıyorsa, bu araştırmaya en gelişmiş istatistik yöntemlerini bile uygulamak bir çözüm getirmez. Son zamanlarda araştırmacılar, istatistikçiye danışmadan planladıkları (aslında planlayamadıkları) çalışmaları yayımlatmak amacıyla uluslararası bilimsel dergiye gönderip, dergi hakemlerinden gelen eleştiriler sonrasında bir istatistik uzmanının araştırma içerisinde olması gerektiğini anlamaktadırlar.

veri girişi