Veri Girişi ve Veri Yönetimi

Veri girişi ve veri yönetimi, doğru ve yorumlanabilir bilgiye dönüştürülmesi için profesyonel destek alınması hayli önemlidir.Bilimsel çalışmaların amacına yönelik olarak sonuca ulaşılması ve amaca uygun olarak çözüm üretilmesi için veriye gereksinim duyulmaktadır. Elde edilen verilerin çalışma amacında yer alan çözümleri sağlaması için uygulanacak istatistiksel yönteme uygun tipte ve düzende olması gerekir.  Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi‘nden ham verilerinizi istenilen programa aktarılması konusunda destek alabilirsiniz.

Bilimsel bir araştırmada incelenecek değişkenlerin ve elde edilecek verilerin amaçları gerçekleyecek, denetleyecek ve çözümler üretmeye izin verecek verilerin elde edilmesini sağlaması gerekir. Bunlarla birlikte toplanan verilerin uygun istatistiksel analiz yöntemleri ile analiz edilebilmesi için bilgi sistemine aktarılırken doğru ve düzenli girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde amaca yönelik olarak elde edilen çalışma sonunda kullanılamaz bir hal alacak ve veri girişinin yeniden yapılması gerekecektir.

 • Çalışmadaki karmaşık verileri saptayıp ve amaca yönelik olarak düzenliyoruz,
 • Veri toplama yöntemini çalışma amacına göre belirliyoruz,
 • Veri toplama formunun MS Office Word yardımı ile oluşturup, düzenliyoruz,
 • Toplanacak verilerin ölçüm biçiminin saptanması, ölçüm araçlarının belirlenmesi, ölçüm aracının geçerlik ve güvenirlik durumlarını araştırıyoruz,
 • Belirli güç ve güven aralığında gerekli örneklem büyüklüğü hesaplayıp, örneklem büyüklüğünün ve örnekleme yönteminin uygun olarak belirlenmesi ve araştırmaya dâhil edilen deneklerin yan tutulmadan seçimi konusunda yardımcı oluyoruz,
 • MS Office Excel veya istatistik paket programı aracılığıyla veri toplama formuna göre veri tabanını oluşturuyoruz,
 • Oluşturulan veri tabanına verileri giriyoruz,
 • Veri girişi sırasında olası oluşabilecek hataları önlemek için çift veri girişi yapıyoruz,
 • Girişi yapılan verilerin kontrollerini sağlıyoruz,
 • MS Office Excel yardımıyla girilen verileri temizleyip, doğru bir şekilde kodlayıp, analize hazır hale getiriyoruz.
 • Çalışmanın protokolü, amacı ve primer hipotezi
 • Çalışma içerisinde kullanılacak değişkenlerin açıklamaları
 • Veri toplama formun Word hali
 • Çalışma amacına yönelik olarak literatürde varsa benzer çalışma/çalışmalar
 • Toplanılan verilerin formlarına ait fotokopilerin tarafımıza kargo aracılığıyla iletilmesi
 • Ham verilerin analiz edilebilir halde sanal ortama (Excel, SPSS vb.) aktarılmış hali

Veri Girişi ve Veri Yönetiminin Önemi

Bilimsel bir araştırmanın en önemli basamaklarından biri veri toplama ve veri girişi kısmıdır. Doğru istatistiksel test seçimi sadece çalışma tasarımınıza değil, verilerinizin özelliklerine ve asıl önemlisi doğru ve hatasız toplanan veriye de bağlıdır. Model İstatistik ve Yayın Destek Merkezi bünyesindeki biyoistatistik editörleri, veri toplama sürecinden, verilerin analizine kadar olan kısımda araştırmacılara destek vermektedirler.

veri girişi